× Prima pagină Despre noi Devino membru Contacte

Jocurile online: recreere-inspirație și motivare

Despre jocurile online ca instrument de recreere-inspirație și motivare le-a povestit Sergiu Bulat colegilor, din domeniul Marketing ului online .
Cum ne pot jocurile inspira? Cum ne ajută jocurile online să devenim mai pragmatici? Cum putem prin jocuri să motivăm tinerii să facă anumite acțiuni, sau să învețe anumite teme, la aceste întrebări a răspuns Sergiu Bulat care tocmai s-a întors din Danemarka de la GAME ON SEMINAR, eveniment organizat de ERASMUS+ prin intermediul organizațiilor FORA și Intercollege.

In cadrul întilnirii Sergiu a vorbit despre cit de importante sunt jocurile online dar și despre faptul că în perioada în care a călătorit în Danemarca a participat impreună cu alti colegi la elaborarea unui Game On Guidelines.

La eveniment,  au participat specialiști în marketingul online dar și tineri dornici de a schimba și de a studia lucruri noi prin intermediul jocurilor online.

Toti cei prezenți au remarcat importanta jocurilor online ăn procesul de recreare-inspirație și motivare, deoarece acestea ne pot provoca sa gindim si sa creem noi lucruri, noi idei.
Jocurile online sunt intr o continua crestere și acest lucru ne bucura deoarece cu ajutorul lor putem intelege mai bine realitatile virtuale, dar și crearea de noi tehnologii.

English Version

Sergiu Bulat told his colleagues about online games as a recreation-inspiration and motivation tool in the field of Online Marketing.
How can games inspire us? How do online games help us become more pragmatic? How can we motivate young people to play certain actions, or learn certain topics, to these questions, Sergiu Bulat answered, who just returned from Denmark from GAME ON SEMINAR, an event organized by ERASMUS + through FORA and Intercollege organizations.

During the meeting Sergiu spoke about how important online games are but also about the fact that during the time he traveled to Denmark he participated with other colleagues in the development of a Game On Guidelines.

The event was attended by specialists in online marketing as well as young people eager to exchange and study new things through online games.

All those present noted the importance of online games in the process of recreation-inspiration and motivation, because they can cause us to think and create new things, new ideas.
Online games are constantly growing and this is something we enjoy because with their help we can better understand virtual reality, but also the creation of new technologies.