× Acasa Cultură Educație Noutăți Sport Tineret Contacte

Educația – cadou durabil oferit copiilor

Cel mai prețios și mai durabil cadou care poate fi oferit de către adulți copiilor este educația, care le deschide o multitudine de ferestre către lume pentru a profita de oportunități și a-și desăvârși progresul profesional și personal.
Educația este importantă deoarece face parte din viața noastră, ea nu acționează izolat, ci întotdeauna în corelație cu ceilalți factori, astfel , acțiunea educațională se află într-un proces de continuă perfecționare. Prin caracterul său uman, educația este o acțiune ce se desfășoară în mod conștient potrivit unor finalități stabilite în prealabil. În funcție de aceste finalități, sunt selectate valorile ce urmează a fi transmise. Cea mai prețioasă valoare pe care a creat-o educația, ca element al culturii, este omul, personalitatea umană. De-a lungul timpului concepțiile asupra educației au evoluat reflectând concepția asupra valorii umane și în special asupra copilului.
Educația conservă și transmite experiența de cunoaștere teoretică și practică, valorile culturii și civilizației de la o generație la alta. Educația este un fenomen care a însoțit istoria omenirii de la începuturile ei și va continua să existe de-a lungul existenței acestea.
Profesor, coordonator de proiect Maria Ursachi
Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, com. Lozova

Prezentare generală

Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestr Vornicescu” din comuna Lozova, raionul Strășeni a realizat în perioada martie-mai 2021 un proiect pilot Combaterea delicvenței juvenile, realizat cu sprijinul PH International Moldova, cu aportul experților cercetători din partea Asociației de Geografie și Etnologie ”EGEA-Moldova” și implicarea autorităților locale și raionale.

Activitățile complexe și multiple au inclus următoarele:
– Au foste realizate de către experți 95 de Chestionare tematice cu grupurile țintă (elevi, părinți, profesori, APL)
– Au fost desfășurate concursul gazetelor de perete: desen, eseu, poezie prin care elevii claselor III-XII au sugerat idei, au înaintat propuneri pentru a schimba atitudinea colegilor față de gestionarea timpului liber, mândrie și satisfacție referitor la joburile personale.
– Conferința / universitatea părintească ,,Consecințele bullying-ului și cyberbullying-ului” desfășurată online, pe platforma MEET, la care au fost peste 100 de participanți.
– Masa rotundă ,,Accesul la educație un drept al tuturor” a întrunit 49 de participanți – profesori, părinți, invitați care au fost implicați în tema abordată.

Echipa de lucru:
– Maria Ursachi (coordonator), Vera Ciocan, Loredana Buzdugan, Dragoș Dosca, Ion Gori, LT ”Nestor Vornicescu”, Lozova
– Experți: Luminița Buracinschi, Ivan Moroz – colaboratori științifici în Asociația de Geografie și Etnologie din Moldova și Institutul de Ecologie și Geografie.
– Președintele Asociației de Geografie și Etnologie din Moldova, dr. Dorin Lozovanu.
– Vicepreședintele Consiliului Raional Strășeni dr. Ion Ursu.
– Escola Estadual ,,Prof. Orlando Guirado Braga,orașul Pauliceia, statul Sao Paulo, Brazilia.

Profesorii din Brazilia care au asistat și împărtășit experiența din școala în care activează: Victor Hugo Souza, Silvia Souza, Maria Lucia Pego da Silva, Suzete Rodrigues da Costa Silvia, Elaine Cristina Grou, Ana Carla, Gilmar Tozzi, director: Yara Iraides da Silva Torres
– directorul Teatrului Epic de Etnografie și Folclor ,,Ion Creangă ”, artistă a poporului Maria Stoianov
– Rodica Jardan, coordonator al Centrului de Justiție Familială
– Profesor geografie, Părinte Lucia Ciocan
– Diana Cotelea, ofițer de poliție, colaborator al Inspectoratului de Poliție Strășeni
– Serghei Bulat, director Arena Tinerilor Jurnaliști din Moldova.

În perioada implementării proiectului au fost desfășurate activități pentru realizarea Scopului și obiectivelor propuse:
1. Constatarea cauzelor reale ale absențelor de la ore și prevenirea abandonului școlar;
2. Implicarea tuturor actorilor sociali părinți, CMI, APL, Inspectoratului de Poliție Strășeni, CR, Asociația de Geografie și Etnologie din Moldova, alți invitați
3. studierea fenomenului absenteismului (chestionarea a 35 părinți, 35 de elevi. 15 cadre didactice, 5 lucrători de la Primăria Lozova) pentru realizarea unui studiu
4. au fost constatate cazurile reale ale absențelor de la ore pentru prevenirea abandonului școlar;
5. au fost implicați actorii sociali: poliția, părinții, elevii, cadrele didactice, experții acreditați, Asociația de Geografie și Etnologie din RM, IP Strășeni.

Beneficiari implicați:
– Direct: 340 elevi (cl. IV-XII), 178- fete, 162 băieți; 587 elevi – 150 fete; 130 băieți , 600 părinți, 46 cadre didactice
– Indirect: 810 – părinți, profesori parteneri (3 activități online-conferința cu părinții, masa rotundă, publicația informativă specială online ,,Strategii de rezolvare a comportamentului delincvent în școală”, YouTube.

Site liceu: http://ltnestorvornicescu.educ.md